Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus. Het doel van het jaargesprek is tweeledig:

  1. De schoolleider legt in het formele deel verantwoording af aan de raad van bestuur over het afgelopen jaar.

  2. De school presenteert in een informeel deel een aantal ontwikkelingen/projecten aan de raad van bestuur. De vorm van de presentatie en de samenstelling van de delegatie vanuit de school is aan de school.

De agenda van elk jaargesprek wordt opgesteld langs de zeven kwaliteitspijlers uit het ontwikkelkader. De schoolleider stelt tevens een kort portret op waarbij, vanuit het ontwikkelkader, ingegaan wordt op:

  • de voortgang van het schoolplan (vanuit pijler 1);

  • het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren (pijler 3);

  • de kwaliteitsontwikkeling op minimaal twee andere pijlers.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)