Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Exploitatiebegroting 2018-2022

 

Realisatie
2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

BATEN

           

Rijksbijdragen

505.500

 

496.900

 

488.300

 

479.200

 

470.800

 

464.200

Overige subsidies

4.300

 

11.200

 

12.000

 

17.900

 

15.300

 

16.000

Collegegeld

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Overige baten

2.500

 

17.700

 

16.400

 

15.800

 

15.500

 

15.400

Totale baten

512.300

 

525.800

 

516.700

 

512.900

 

501.600

 

495.600

            

LASTEN

           

Personeelslasten

433.500

 

421.800

 

414.300

 

407.900

 

402.300

 

397.300

Afschrijvingen

12.100

 

21.600

 

22.900

 

25.600

 

26.000

 

26.200

Huisvestingslasten

20.700

 

23.100

 

23.000

 

25.400

 

22.100

 

22.200

Overige lasten

51.800

 

53.900

 

52.200

 

51.100

 

50.400

 

49.700

Totale lasten

518.100

 

520.400

 

512.400

 

510.000

 

500.800

 

495.400

            

SALDO BATEN EN LASTEN

5.800-

 

5.400

 

4.300

 

2.900

 

800

 

200

            

Financiële baten en lasten

1.400-

 

2.100-

 

2.400-

 

3.100-

 

2.900-

 

2.800-

            

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

1.400-

 

2.100-

 

2.400-

 

3.100-

 

2.900-

 

2.800-

            

BEGROTINGSRESULTAAT

7.200-

 

3.300

 

1.900

 

200-

 

2.100-

 

2.600-

Tabel 11: Exploitatiebegroting 2018-2022 (bedragen x 1.000 euro)

Deze meerjarenbegroting 2018-2022 is op 14 december 2017 goedgekeurd door de raad van toezicht.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek 15: Verloop aantal leerlingen

Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

            

Directie

136

 

130

 

126

 

123

 

120

 

119

Onderwijs ondersteunend personeel (overig)

872

 

862

 

843

 

842

 

835

 

790

Overhead

1.008

 

992

 

969

 

965

 

955

 

909

            

Onderwijzend personeel

4.103

 

4.036

 

3.926

 

3.835

 

3.755

 

3.693

Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)

454

 

446

 

434

 

428

 

423

 

417

Onderwijs proces

4.557

 

4.482

 

4.360

 

4.263

 

4.178

 

4.110

            

Totaal

5.565

 

5.474

 

5.329

 

5.228

 

5.133

 

5.019

Tabel 12: Gemiddeld aantal fte’s in 2018-2022

De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)