Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 5). Scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is.

Scholen en samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen periode flinke stappen gezet om passend onderwijs vorm te geven, zowel in organisatorisch als in onderwijskundig opzicht. De schoolbesturen zijn ‘eigenaar’ van de samenwerkingsverbanden. De vereniging heeft per samenwerkingsverband een rector/algemeen directeur benoemd tot bestuurder. Deze vertegenwoordigt Ons Middelbaar Onderwijs in het samenwerkingsverband. Dit staat beschreven in het managementstatuut van de vereniging.

Kwaliteits- en verantwoordingsvraagstukken komen aan de orde in de adviesgroep Passend Onderwijs. Hierin zitten de tien rectoren/algemeen directeuren van de vereniging die zitting hebben in het bestuur van een samenwerkingsverband. Kennis wordt gedeeld en men vervult naar elkaar toe de rol van ‘critical friend’. Passend onderwijs komt daarnaast terug in de gesprekken over onderwijskwaliteit tussen de scholen en de raad van bestuur.

Er is hard gewerkt aan passend onderwijs vanuit een positief kritische houding van de vele betrokken partners. Er gebeurt rondom dit onderwerp veel goeds.

Om nog beter zicht te krijgen op het passend onderwijs binnen de vereniging is in 2016 gestart met een onderzoek. Dit heeft geleid tot ‘portretten’ van de verschillende samenwerkingsverbanden. Zo is er, in aanvulling op de jaarverslagen, een goed beeld van de situatie van de verschillende samenwerkingsverbanden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)