Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Lerarenregister

In 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hiermee wordt geregeld dat de registratie en nascholing van leraren in de wet is verankerd, in combinatie met het omschrijven van het beroep van leraar en vaststellen van de professionele ruimte van de leraar.

Het lerarenregister wordt geleidelijk ingevoerd. In het startjaar (schooljaar 2018–2019) worden alle bevoegde leraren in het register opgenomen. Na vier jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar heeft voldaan aan het bekwaamheidsonderhoud. Leraren die dit onvoldoende hebben aangetoond krijgen een aantekening. Op dat moment blijft dit nog zonder consequenties. Na nog eens vier jaar (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Indien dan nog niet aan de herregistratiecriteria is voldaan, mogen geen lessen meer worden gegeven tot het benodigde onderhoud heeft plaatsgevonden. Werkgevers worden geacht leraren in staat te stellen hieraan te werken.

In 2017 is het validatieproces vormgegeven. Ook is de validatie voor onze interne activiteiten gestandaardiseerd. Verder hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor een pilot gegevensaanlevering. Een tweetal OMO-scholen nam deel aan de pilot. In januari 2018 is de aanlevering aan het lerarenregister van de algemene gegevens van de docenten van deze twee scholen succesvol verlopen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)