Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Roosendaal

De krimp in de regio Roosendaal heeft een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen tot gevolg. Naar aanleiding daarvan is OMO scholengroep Tongerlo met de betrokken partijen een traject gestart om te komen tot het samengaan van de afdelingen havo en vwo (inclusief gymnasium) van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege. De instemming van de Medezeggenschapsraad is in 2016 verkregen. In 2017 is dit traject verder uitgewerkt en zal resulteren in het Norbertus Gertrudis Lyceum aan de Lyceumlaan en de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat.

’s-Hertogenbosch

Na het onderzoeken van verschillende opties is eind 2016 duidelijk geworden dat het Jeroen Bosch College op termijn samen met het Rodenborch-College op één locatie nieuwbouw gaat betrekken, aan de Groote Vliet in Rosmalen. In 2017 zijn deze plannen verder uitgewerkt.

Ook voor het vmbo worden in de stad gesprekken gevoerd om een breed en bestendig aanbod in de stad voor de toekomst te blijven behouden.

Overige

In het verslagjaar zijn alle regio’s onderzocht. Per regio is bekeken welke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen we kunnen verwachten en wat dat dan betekent voor het onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit.

In de regio’s Land van Cuijk en Bergen op Zoom worden gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met schoolbesturen en plaatselijke overheden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)