Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Baanderherencollege

www.bhc.nl
directeur: Leon Spaan
opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs
locatie:

  • Boxtel

Aansluiting vervolgonderwijs

De school heeft een doorlopende lijn Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding (LOB) ontwikkeld om leerlingen in een vroeg stadium te laten nadenken over hun ontwikkeling, de doelen die zij zichzelf stellen en de focus op studie en beroep. Hierbij hebben de mentoren een belangrijke rol gekregen, wordt er gedurende de loopbaan van leerlingen aanzienlijk meer aandacht besteed aan LOB en is er intensief contact met het vervolgonderwijs.

Ouderbetrokkenheid

Om te komen tot goede leeropbrengsten is de rol van de ouder die betrokken is bij de schoolvorderingen van zijn kind, van groot belang. Om ouders meer betrokken te krijgen zijn er, naast de bestaande ontmoetingsmogelijkheden zoals de mentoravond, 10 minutengesprekken, kennismakingsavond en voorlichtingsavond, extra gespreksmomenten geïntroduceerd. Deze zijn in eerste instantie voor de ouders van de lwoo-leerlingen. Met een wervingscampagne is het gelukt de ouderraad en de MR weer goed gevuld te krijgen met betrokken ouders. Het is de wens van de directie om per afdeling een klankbordgroep van ouders samen te stellen. Voor het praktijkonderwijs bestaat een afzonderlijke ouderraad en vinden meerdere keren per jaar gesprekken met ouders plaats over de individuele ontwikkelingsplannen.

Identiteit / Sociale innovatie

Leerlingen leren over actuele onderwerpen, risicogedrag en burgerschap op een wijze die aansluit bij hun leefwereld en leeftijd. Binnen het praktijkonderwijs wordt er gewerkt met een methode burgerschap waarbij zelfs toetsing plaatsvindt. Binnen het Vmbo zijn de verplichte onderwerpen ondergebracht bij verschillende vakken en vastgelegd in het beleidsdocument burgerschap. Maar ook tijdens jaar laag-, school- en mentoractiviteiten krijgt de identiteit van het Baanderherencollege vorm en wordt gewerkt aan sociale vaardigheden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)