Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 64 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Eckartcollege

Het Eckartcollege en Pleincollege Nuenen vormen samen één school met een uitgebreid onderwijsaanbod. Met de invoering van ‘omgekeerde’ oudergesprekken geeft de school invulling aan de ontwikkeling van autonomie en eigenaarschap bij leerlingen.

Eckartcollege – Pleincollege Nuenen

Het Eckartcollege en Pleincollege Nuenen vormen samen één school met een uitgebreid onderwijsaanbod. Met de invoering van ‘omgekeerde’ oudergesprekken geeft de school invulling aan de ontwikkeling van autonomie en eigenaarschap bij leerlingen

Elzendaalcollege – Boxmeer

Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 heeft de school besloten daadwerkelijk aan de slag te gaan met Preventief Groepsgericht Werken. Voor schooljaar 2016-2017 zijn daartoe concrete plannen gemaakt.

Elzendaalcollege – Gennep

Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 heeft de school besloten daadwerkelijk aan de slag te gaan met Preventief Groepsgericht Werken. Voor schooljaar 2016-2017 zijn daartoe concrete plannen gemaakt.

Fioretti College

Het Fioretti College biedt alle leerlingen een passende onderwijsplek binnen de school en biedt hen handvatten waarmee ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. In 2017 is de school gestart met een combinatieklas basisberoepsgerichte leerweg/praktijkonderwijs.

Gymnasium Beekvliet

Naast het reguliere onderwijs op Gymnasium Beekvliet wordt er ook steeds meer in projecten gewerkt in het kader van ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’.

IVO Deurne – Peellandcollege

In het Peellandcollege werken leerlingen vanaf leerjaar 3 met de module Keuzeweb. Daarin is een leerlijn opgezet voor het totale keuzeproces. Leerlingen bouwen geleidelijk aan een digitaal portfolio op en worden daarin begeleid door de mentor en de decaan.

IVO Deurne – Alfrinkcollege

Het vak dienstverlening en producten op het Alfrinkcollege is volop in ontwikkeling. Waar de school vorig jaar de nuance heeft gelegd op de ontwikkeling van de profieldelen 1 en 4 gt lag in 2017 de nadruk op de ontwikkeling van de keuzevakken.

IVO Deurne – Hub van Doornecollege

Al jaren is het pedagogisch klimaat één van de speerpunten op het Hub van Doornecollege. De schoolregels zijn kort maar krachtig omschreven. Er wordt kleinschalig gewerkt in kerngroepen, en door de korte zorglijnen is er goed grip op specifieke doelgroepen.

IVO Deurne – De Sprong

Tijdens het verslagjaar is gezocht naar een mogelijkheid om de leerlingen extra uitdaging te bieden en onderwijs af te sluiten met een diploma, certificaat of bekwaamheidsbewijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)