Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 67 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Merletcollege – Mill

De school heeft in 2017 een belangrijke stap gezet op weg naar meer gebruik van digitale ondersteuning van het onderwijs. Na consultatie van alle ouders van de nieuwe brugklassers is besloten om in alle eerste klassen gebruik te gaan maken van een chromebook.

Merletcollege – Cuijk

De school heeft in 2017 een belangrijke stap gezet op weg naar meer gebruik van digitale ondersteuning van het onderwijs. Na consultatie van alle ouders van de nieuwe brugklassers is besloten om in alle eerste klassen gebruik te gaan maken van een chromebook.

Mill-Hillcollege

Mill-Hillcollege ziet zich als een schoolgemeenschap en proefsamenleving waar de leerlingen kennis en vaardigheden verwerven en aanleren, waar veel aandacht is voor hun persoonlijke vorming en waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen tot verantwoord levende burgers.

Munnikenheide College – Etten Leur

Na de start in leerjaar 2015-2016 wordt de succesvolle pilot leerlab steeds verder uitgebreid in de school. In het leerjaar 2017-2018 is de gehele onderbouw op de locatie Rucphen met dit concept gaan werken en is er een pilotgroep gestart op de locatie Etten-Leur. Leerlingen krijgen in dit concept meer eigenaarschap op hun leerproces.

Munnikenheide College – Rucphen

Na de start in leerjaar 2015-2016 wordt de succesvolle pilot leerlab steeds verder uitgebreid in de school. In het leerjaar 2017-2018 is de gehele onderbouw op de locatie Rucphen met dit concept gaan werken en is er een pilotgroep gestart op de locatie Etten-Leur. Leerlingen krijgen in dit concept meer eigenaarschap op hun leerproces.

Odulphuslyceum

De school heeft een gedragen visie op internationalisering. Het Odulphuslyceum profileert zich via een breed pakket van internationaliseringsactiviteiten.

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – Mollerlyceum

In een dynamische en krimpende onderwijsmarkt heeft de school zich verder ontwikkeld. De herijkte missie en visie uit 2015-2016 zijn omgezet naar een totaal onderwijsconcept waarbij kwaliteit en rendement voorop staan.

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ‘t Ravelijn

VO-raad, Ministerie van OCW en Inspectie hebben een pilot mogelijk gemaakt waarin het 'recht op maatwerk' verder wordt verkend en uitgeprobeerd. ’t Ravelijn neemt deel aan deze pilot. Dit proces is in volle gang.

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ZuidWestHoek College

VO-raad, Ministerie van OCW en Inspectie hebben een pilot mogelijk gemaakt waarin het 'recht op maatwerk' verder wordt verkend en uitgeprobeerd. ’t Ravelijn neemt deel aan deze pilot. Dit proces is in volle gang.

OMO Scholengroep De Langstraat – d’ Oultremontcollege

De school heeft een nieuw programma Wereldburgerschap ontwikkeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Doel van het programma is leerlingen bewust te maken van (mondiale) verschillen op het gebied van rijk en arm, kansen en mogelijkheden voor kinderen en milieuproblemen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)