Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 67 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

IVO Deurne – Alfrinkcollege

Het vak dienstverlening en producten op het Alfrinkcollege is volop in ontwikkeling. Waar de school vorig jaar de nuance heeft gelegd op de ontwikkeling van de profieldelen 1 en 4 gt lag in 2017 de nadruk op de ontwikkeling van de keuzevakken.

IVO Deurne – Hub van Doornecollege

Al jaren is het pedagogisch klimaat één van de speerpunten op het Hub van Doornecollege. De schoolregels zijn kort maar krachtig omschreven. Er wordt kleinschalig gewerkt in kerngroepen, en door de korte zorglijnen is er goed grip op specifieke doelgroepen.

IVO Deurne – De Sprong

Tijdens het verslagjaar is gezocht naar een mogelijkheid om de leerlingen extra uitdaging te bieden en onderwijs af te sluiten met een diploma, certificaat of bekwaamheidsbewijs.

Jacob-Roelandslyceum

Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) maakt deel uit van het netwerk vo-hbo Den Bosch. Dit netwerk richt zich op een goede oriëntatie op studie en beroep voor de havoleerlingen uit de regio Den Bosch.

Jeroen Bosch College

Het Jeroen Bosch College wil de onderwijskundige basis verder verstevigen en uitbouwen. Daartoe is het systeem van RTTI ingevoerd, vanuit de gedachte dat dit systeem kan dienen als vliegwiel voor onderwijsontwikkeling en meer maatwerk. In 2016 is het Jeroen Bosch College gestart met een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO). Deze tekent zich af als een sterke afdeling.

Kwadrant Scholengroep – Cambreur College

Drie kernwaarden: kwaliteit, sfeer, bruisend en actief. Met een nieuwe directeur en wat wisselingen in het managementteam heeft het Cambreur College met nieuw elan vorm gegeven aan zijn drie kernwaarden

Kwadrant Scholengroep – Hanze College

Het Hanze College zit met veel jonge docenten in een ‘lerende modus’. Tien docenten studeren voor een tweedegraads-bevoegdheid of een nieuwe bevoegdheid (PIE, D&P). De docenten bezoeken netwerkbijeenkomsten. Tien collega’s rondden de opleiding werkplekbegeleider af en het aantal stagiaires groeide.

Maaslandcollege

Het Maaslandcollege heeft haar tweetalige onderwijs uitgebreid met een afdeling tweetalig mavo. Binnen het bedrijfsleven en ook bij vervolgopleidingen is er een grote behoefte aan werknemers en studenten die de Engelse taal bovengemiddeld machtig zijn.

Maurick College

Het Maurick College heeft zich steeds tot doel gesteld een excellente school te zijn. Niet in de begripslijn die formeel door de overheid wordt gehanteerd, maar door te proberen ieders talent optimaal aan te spreken.

Merletcollege – Grave

De school heeft in 2017 een belangrijke stap gezet op weg naar meer gebruik van digitale ondersteuning van het onderwijs. Na consultatie van alle ouders van de nieuwe brugklassers is besloten om in alle eerste klassen gebruik te gaan maken van een chromebook.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)