Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Deelnemingen/verbonden partijen (model E)

Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2017 geen financiële jaarverslagen in bezit:

Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)