Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging kijkt terug op een jaar waarin veel gebeurd is. We hebben de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan afgesloten en we gaan op volle kracht vooruit met onze nieuwe Koers 2023. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

De krimp in de regio Roosendaal heeft een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen tot gevolg.

Inleiding huisvesting

Maatschappelijk vastgoed in het algemeen en schoolgebouwen in het bijzonder worden voor een lange periode neergezet.

Toekomstbestendige huisvesting

In Koers 2023 is opgenomen dat alle leerlingen passend onderwijs verdienen. Bij krimp van het aantal leerlingen wordt ingezet op het behouden van diversiteit van het onderwijsaanbod.

Duurzaamheid

De basis voor kwalitatief toekomstbestendige huisvesting is vastgelegd in de Richtlijn Kwaliteitsnorm Onderwijshuisvesting (RKO) van OMO. Belangrijk thema daarin is duurzaamheid.

Huisvestingsprojecten

In 2017 is weer een aantal huisvestingsprojecten opgeleverd. In Cuijk is de vervangende nieuwbouw voor twee locaties van het Merletcollege in gebruik genomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)