Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 97 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Klokkenluidersregeling

Ons Middelbaar Onderwijs kent een klokkenluidersregeling. Deze is op 1 januari 2009 in werking getreden. De regeling richt zich op ouders/leerlingen en medewerkers van de vereniging die een misstand vermoeden en deze melden, met als doel de misstand op te lossen.

Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent een code voor goed bestuur, opgesteld door de VO-raad. Deze in 2015 vernieuwde ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ bevat zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad.

Ledenraad en regiobijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

De krimp in de regio Roosendaal heeft een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen tot gevolg.

Positie in de regionale samenleving

Het duiden van de positie van de school in zijn directe omgeving is een taak van iedere school. Het bestuur en de scholen werken op verschillende niveaus samen met regionale partners.

Analyse van het resultaat 2017

Het resultaat bedraagt 7,3 miljoen euro negatief en is daarmee 0,2 miljoen euro positiever dan begroot. In onderstaande tabel is per entiteit het verschil tussen het resultaat en de begroting zichtbaar gemaakt.

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedraagt € 3,2 miljoen positief en wijkt daarmee € 11,2 miljoen positief af van de begroting.

Verenigingstaken

Het exploitatieresultaat van de verenigingstaken over 2017 is 2,4 miljoen euro.

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2017 is 0,3 miljoen euro negatief.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)