Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt Ons Middelbaar Onderwijs gebruik van de werkkostenregeling.

Overhead

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt van het onderwijs.

Overhead toelichting

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2016 ging 95,5% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2017 is dit 95%.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)