Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 18 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

OMO2

OMO2 is een netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging. Binnen dit netwerk wisselen zo’n 200 leidinggevenden kennis en ervaringen uit met als doel: leren van en met elkaar.

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen hebben tot doel kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen.

Script!

Koers 2023 besteedt aandacht aan leren van en met elkaar, waarvoor kennisdeling onmisbaar is. Dat geldt ook voor het delen van praktijkonderzoek.

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, eenieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering. De scholen van de vereniging bereiden de leerlingen voor op burgerschap in een kosmopolitische samenleving.

Lerarenregister

In 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’.

Positie in de regionale samenleving

Het duiden van de positie van de school in zijn directe omgeving is een taak van iedere school. Het bestuur en de scholen werken op verschillende niveaus samen met regionale partners.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)