Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector mag maximaal nog 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2017 neer op 181.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op 27.150 euro; voor leden op 18.100 euro.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Eugène Bernard

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2017

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2017

31-12

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

   

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

162.770

133.712

Beloningen betaalbaar op termijn

18.139

17.427

Subtotaal bezoldiging

180.909

151.139

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2017

180.909

151.139

   

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

   

Gegevens 2016

  

Aanvang functievervulling in 2016

1-1

15-2

Einde functievervulling in 2016

13-12

13-12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

162.770

120.851

Beloningen betaalbaar op termijn

15.792

13.137

   

Totale bezoldiging 2016

178.562

133.988

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Pieter
van Geel

Bob van
Geffen

Frank
Verhoeven

Jan
Bouwens

Nicole van
der Wolk

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2017

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2017

13-12

13-12

13-12

30-6

30-6

      

Bezoldiging

     

Bezoldiging

8.740

4.372

4.372

2.841

2.841

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.150

18.100

18.100

9.025

9.025

-/- Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2017

8.740

4.372

4.372

2.841

2.841

      

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

      

Gegevens 2016

     

Aanvang functievervulling in 2016

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2016

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

8.740

5.073

4.372

5.682

5.682

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2016

8.740

5.073

4.372

5.682

5.682

      

bedragen x 1 €

Marijke
Kral

Barbara
Snijder

Harrie
Meelen

Hans
Junggeburt

Eddy
Vaassen

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2017

1-1

1-1

1-1

1-7

1-7

Einde functievervulling in 2017

13-12

13-12

13-12

31-12

31-12

      

Bezoldiging

     

Bezoldiging

4.372

5.682

4.372

2.186

2.186

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.100

18.100

18.100

9.124

9.124

-/- Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2017

4.372

5.682

4.372

2.186

2.186

      

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

      

Gegevens 2016

     

Aanvang functievervulling in 2016

1-1

1-1

1-7

  

Einde functievervulling in 2016

13-12

13-12

31-12

  

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

4.372

5.862

2.186

  

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

  

Totale bezoldiging 2016

4.372

5.862

2.186

  

Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de van toepassing zijnde norm van 2017 te boven gaat.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)