Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - HUISVESTINGSLASTEN

Huisvestingslasten

2017

begroting
2017

2016

    

Huur

2.520

2.238

2.767

Verzekeringen

612

713

560

Onderhoud

6.570

8.600

9.687

Energie en water

5.691

6.808

6.687

Schoonmaakkosten

250

312

272

Heffingen

1.897

1.691

1.834

Overige

3.127

3.012

3.222

    
 

20.667

23.374

25.029

(bedragen x 1.000 euro)

De huisvestingslasten bedragen 20,7 miljoen euro en zijn daarmee 11,6% lager dan de begroting. Tegenover de lagere lasten voor onderhoud en de lasten voor energie en water staan hogere gemeentelijke heffingen en hogere huurlasten. De onderhoudslasten zijn 2,0 miljoen euro lager dan begroot, als gevolg van een vrijval van de voorziening groot onderhoud wegens nieuwbouw.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)