Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans - MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Balans - FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(bedragen x 1.

Balans - VORDERINGEN

(bedragen x 1.

Balans - LIQUIDE MIDDELEN

(bedragen x 1.

Balans - EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balans - VOORZIENINGEN

(bedragen x 1.

Balans - LANGLOPENDE SCHULDEN

(bedragen x 1.

Balans - KORTLOPENDE SCHULDEN

(bedragen x 1.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)