Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Geoormerkte subsidies OCW (model G)

G1 Verantwoording van
subsidies zonder verrekeningsclausule

       

Omschrijving subsidie

Brin

Jaar

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen

Prestatie

 

nummer

 

Kenmerk

Datum

toewijzing

t/m 2017

afgerond

        

Experiment maatschapsvorming

41211

2014

OND/ODB-2014/19958 U

9-6-2014

122.500

122.500

nee

Lente- en zomerscholen 2016

16VK

2016

LENZO16155

8-4-2016

29.900

29.900

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20ST

2016

LENZO16095

8-4-2016

211.250

211.250

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20WI

2016

LENZO16015

8-4-2016

22.750

22.750

nee

Lente- en zomerscholen 2016

15BS

2016

LENZO16032

8-4-2016

51.350

51.350

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20BQ

2016

LENZO16003

8-4-2016

18.200

18.200

ja

Lente- en zomerscholen 2016

20ZK

2016

LENZO16203

8-4-2016

15.600

15.600

ja

Lente- en zomerscholen 2016

20JX

2016

LENZO16157

8-4-2016

81.900

81.900

nee

Lente- en zomerscholen 2016

16OX

2016

LENZO16002

8-4-2016

43.550

43.550

nee

Lente- en zomerscholen 2016

17HN

2016

LENZO16183

8-4-2016

22.750

22.750

nee

Lente- en zomerscholen 2017

16VK

2017

LENZO17126

9-5-2017

15.000

15.000

nee

Lente- en zomerscholen 2017

20ST

2017

LENZO17034

9-5-2017

159.500

159.500

nee

Lente- en zomerscholen 2017

04SU

2017

LENZO17118

9-5-2017

19.000

19.000

nee

Lente- en zomerscholen 2017

20WI

2017

LENZO17114

9-5-2017

14.000

14.000

nee

Lente- en zomerscholen 2017

21FV

2017

LENZO17149

9-5-2017

19.000

19.000

ja

Lente- en zomerscholen 2017

15BS

2017

LENZO17066

9-5-2017

25.000

25.000

ja

Lente- en zomerscholen 2017

20BQ

2017

LENZO17150

9-5-2017

10.000

10.000

ja

Lente- en zomerscholen 2017

20FY

2017

LENZO17107

9-5-2017

10.500

10.500

ja

Lente- en zomerscholen 2017

20QT

2017

LENZO17152

9-5-2017

10.000

10.000

ja

Lente- en zomerscholen 2017

20JX

2017

LENZO17184

9-5-2017

57.000

57.000

nee

Lente- en zomerscholen 2017

16OX

2017

LENZO17021

9-5-2017

25.000

25.000

nee

Lente- en zomerscholen 2017

17HN

2017

LENZO17218

9-5-2017

10.500

10.500

nee

Lente- en zomerscholen 2017

20IB

2017

LENZO17189

9-5-2017

93.000

93.000

nee

LerarenOntwikkelFonds

21FV

2016

LOF15-0162

6-4-2016

10.200

10.200

nee

LerarenOntwikkelFonds

21EX

2016

LOF15-0062

20-1-2016

27.488

27.488

nee

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2016

LOF15-0485

30-6-2016

60.935

60.935

nee

LerarenOntwikkelFonds

17HN

2016

LOF15-0542

30-6-2016

12.300

12.300

ja

LerarenOntwikkelFonds

20AT

2016

LOF15-0435

30-6-2016

5.000

5.000

nee

LerarenOntwikkelFonds

16OX

2016

LOF15-0223

6-4-2016

20.431

20.431

ja

LerarenOntwikkelFonds

16OX

2016

LOF15-0211

6-4-2016

20.431

20.431

ja

LerarenOntwikkelFonds

04SU

2017

LOF16-0167

30-3-2017

25.000

25.000

nee

LerarenOntwikkelFonds

04SU

2017

LOF16-0210

31-5-2017

28.679

28.679

nee

LerarenOntwikkelFonds

21FV

2017

LOF16-0141

30-3-2017

10.935

10.935

nee

LerarenOntwikkelFonds

21FV

2017

LOF16-0136

30-3-2017

17.743

17.743

nee

LerarenOntwikkelFonds

21FV

2017

LOF17-0001

31-12-2017

17.187

17.187

nee

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2017

LOF16-0154

31-5-2017

51.040

51.040

nee

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2017

LOF16-0267

31-5-2017

67.877

67.877

nee

LerarenOntwikkelFonds

21EX

2017

LOF16-0175

30-3-2017

25.128

25.128

nee

LerarenOntwikkelFonds

17VP

2017

LOF16-0174

30-3-2017

16.792

16.792

ja

LerarenOntwikkelFonds

17JY

2017

LOF16-0105

30-3-2017

17.000

17.000

ja

LerarenOntwikkelFonds

17JY

2017

LOF16-0099

30-3-2017

37.511

37.511

nee

LerarenOntwikkelFonds

20ZK

2017

LOF16-0346

31-5-2017

16.306

16.306

ja

LerarenOntwikkelFonds

20ZK

2017

LOF17-0010

31-12-2017

8.380

8.380

nee

LerarenOntwikkelFonds

20AT

2017

LOF16-0419

9-6-2017

16.600

16.600

nee

LerarenOntwikkelFonds

20IB

2017

LOF16-0183

30-3-2017

9.000

9.000

ja

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

21GZ

2017

KOVL17052

11-4-2017

9.927

9.927

ja

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

21GZ

2017

KOVL17157

10-7-2017

8.300

8.300

ja

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

04SU

2017

KOVL17157

10-7-2017

32.450

32.450

nee

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

17VP

2017

KOVL17157

10-7-2017

16.600

16.600

nee

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

15BS

2017

KOVL17157

10-7-2017

4.150

4.150

ja

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

17KF

2017

KOVL17157

10-7-2017

66.400

66.400

nee

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

23FY

2017

KOVL17157

10-7-2017

16.600

16.600

nee

Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

41211

2017

KOVL17157

10-7-2017

200.000

200.000

ja

Korte scholingstrajecten vo

41211

2017

KST-T

12-12-2017

35.000

35.000

ja

Doorstroomprogramma po-vo

16OX

2017

DPOVO17055

20-12-2017

60.000

30.000

nee

        

Totaal subsidies zonder verrekeningsclausule

    

2.058.640

2.028.640

 

Verantwoording van
subsidies met verrekeningsclausule

         
          

G2-B Doorlopend na 31 december 2016

         
          

Omschrijving subsidie

Brin

Jaar

Toewijzing

Bedrag van

Saldo

Ontvangen in

Totale kosten

Saldo nog te besteden

 

nummer

 

Kenmerk

Datum

toewijzing

1 januari 2017

2017

31 december 2017

31 december 2017

          

Praktijkleren groen

17VP

2015

602186-1

8-12-2014

11.619

5.106

-

5.106

-

          

Totaal doorlopende subsidies
met verrekeningsclausule

    

11.619

5.106

-

5.106

-

Toelichting:

  • experiment maatschapsvorming: aanvullende bekostiging op basis van het ingediende activiteiten plan waarbij wordt binnen veilige randvoorwaarden een begeleide simulatie gecreëerd wordt voor het functioneren van twee autonome maatschappen op bovenschools niveau voor tekortvakken in een regio binnen Noord Brabant.

  • subsidie lente- en zomerscholen: aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.

  • leraren ontwikkelfonds: aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.

  • korte opleidingstrajecten vmbo-leraren: aanvullende subsidie voor het volgen van korte opleidingstrajecten door leraren in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs die zijn gericht op het behalen van een passende bevoegdheid of erop voorbereiden om in het vmbo les te geven.

  • korte scholingstrajecten vo: aanvullende subsidie voor korte scholingstrajecten voor leraren in het voortgezet onderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te behalen.

  • subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo ter verkrijging van kennis en vaardigheden van de deelnemers gericht op de versoepeling van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

  • subsidie praktijkleren groen: aanvullende subsidie voor agrarisch onderwijs om samen met een bedrijf een voorziening voor praktijkleren op te richten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)