Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALENDERJAAR 2017

 

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

    

BATEN

   

Rijksbijdragen

505.488

487.643

493.185

Overige subsidies

4.276

10.753

9.701

Collegegeld

-

-

-

Baten werk i.o.v. derden

-

-

-

Overige baten

2.466

18.889

22.410

 

512.230

517.285

525.296

    

LASTEN

   

Personeelslasten

433.512

426.527

424.718

Afschrijvingen

12.114

22.090

23.825

Huisvestingslasten

20.667

23.374

25.029

Overige lasten

51.825

51.141

52.415

 

518.118

523.132

525.987

    

SALDO BATEN EN LASTEN

5.888-

5.847-

691-

    

Financiële baten en lasten

1.367-

1.626-

1.394-

    

RESULTAAT

7.255-

7.473-

2.085-

(bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)