Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

     

VASTE ACTIVA

    

Immateriële vaste activa

 

-

 

-

Materiële vaste activa

 

311.671

 

297.837

Financiële vaste activa

 

72

 

83

  

311.743

 

297.920

     

VLOTTENDE ACTIVA

    

Voorraden

 

-

 

-

Vorderingen

 

17.094

 

15.051

Effecten

 

-

 

-

Liquide middelen

 

5.144

 

13.778

  

22.238

 

28.829

     

TOTAAL ACTIVA

 

333.981

 

326.749

     

PASSIVA

31 december 2016

31 december 2015

     

EIGEN VERMOGEN

 

124.124

 

131.379

     

VOORZIENINGEN

 

30.801

 

32.061

     

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

111.872

 

86.930

     

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

67.184

 

76.379

     

TOTAAL PASSIVA

 

333.981

 

326.749

(bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)