Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 32 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Resultaatbestemming

Het resultaat 2017 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is 7,3 miljoen euro negatief.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot het wijzigen van de jaarrekening.

Geoormerkte subsidies OCW (model G)

experiment maatschapsvorming: aanvullende bekostiging op basis van het ingediende activiteiten plan waarbij wordt binnen veilige randvoorwaarden een begeleide simulatie gecreëerd wordt voor het functioneren van twee autonome maatschappen op

WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Deelnemingen/verbonden partijen (model E)

Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2017 geen financiële jaarverslagen in bezit:

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)