Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 33 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans - FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(bedragen x 1.

Balans - VORDERINGEN

(bedragen x 1.

Balans - LIQUIDE MIDDELEN

(bedragen x 1.

Balans - EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balans - VOORZIENINGEN

(bedragen x 1.

Balans - LANGLOPENDE SCHULDEN

(bedragen x 1.

Balans - KORTLOPENDE SCHULDEN

(bedragen x 1.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)