Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vmbo-b, vmbo(g)t en havo in 2016/2017 boven het landelijke gemiddelde. Vmbo-k en vwo scoren licht onder het landelijke gemiddelde.

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. In 2015-2016 vielen 22.948 jongeren uit. In 2002 waren dit er nog 71.000.

Vavo-leerlingen

Op 1 oktober 2017 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 293, waarvan 201 reguliere vavo-leerlingen en 92 teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

Bijlage 2: Slaagpercentages 2017

Bij 'Onderwijs in kerncijfers', staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)