Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Bureau OMO

Bureau OMO, gevestigd in Tilburg, is het dienstverlenend bureau van de vereniging. Bureau OMO verbindt scholen en ondersteunt daarbij de kracht van de vereniging. Die kracht komt tot uiting in de mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het benutten van schaalvoordelen. Samen sterker voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunt het bureau de scholen bij de ondersteunende processen.

OMO-scholen geven, vanuit de verenigingskaders, ieder op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs voor de leerlingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de ondersteunende processen op de scholen optimaal verlopen. Bureau OMO ontzorgt de scholen daarbij. Daarnaast ondersteunt het bureau de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Bureau OMO is een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan een hoge kwaliteit van producten en diensten en transparantie van processen. De collega’s van het bureau OMO zijn betrokken, professioneel, ontwikkelgericht en experts op hun vakgebied. Ze werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2017 waren er circa 88 fte werkzaam. Op basis van en in lijn met Koers 2023 heeft het OMO bureau een eigen bureauplan 2023 opgesteld. De dienstverlening is onder te verdelen in:

  1. Ontzorging van de schoolleiders door inzet van deskundigheid en door te adviseren over en te helpen bij de onderwijsondersteunende processen: HRM, planning & control, kwaliteitszorg, juridische zaken, ICT, huisvesting, communicatie en begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  2. Verbinden van scholen/schoolleiders en bureaucollega’s door het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en het verbinden van collega’s (collega met probleem verbinden met collega met oplossing). Daartoe wordt een intensieve relatie opgebouwd met de scholen zodat duidelijk is wat er speelt, en dat wordt binnen het bureau gedeeld en verbonden met elkaar.

  3. Inzet van expertise voor de raad van bestuur zodat de ambities van de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Daartoe wordt beleid ontwikkeld, geïmplementeerd en getoetst en wordt het bestuur ondersteund bij de belangenbehartiging richting de sector en de politiek.

  4. Faciliteren van de raad van bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals secretariële/ondersteunende werkzaamheden, beheer van verenigingscontracten, bestuurlijke evenementen en persvragen.

Hieronder een schematische weergave de kern van het bureauplan:

In 2017 zijn onder andere de volgende activiteiten opgepakt en afgerond:

  • Producten- en dienstencatalogus bureau OMO: in deze producten- en dienstencatalogus staan alle producten en diensten die het bureau levert aan de scholen en de raad van bestuur. Er is geen cafetariamodel in de wijze van aanbieden van onze producten en diensten. Ze gelden voor alle scholen van de vereniging en de raad van bestuur.

  • Aanpassing proces bestuursvoorstellen en beleidscommunicatie: hierbij heeft met name een wijziging plaatsgevonden in de wijze van het aanbieden van een bestuursvoorstel, de agendering en notulering in de verschillende gremia en de communicatie van vastgesteld beleid aan de scholen.

  • Flexibilisering arbeidsvoorwaarden: de eerste stap in de verdere flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden is de nieuwe regeling vakantieverlof. Deze regeling is voor iedereen binnen het bureau hetzelfde en biedt de medewerker flexibiliteit. De verlofregeling geldt vanaf 1 januari 2018.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)