Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. De wet waarop het onderzoekskader 2017 is gebaseerd is formeel per 1 augustus 2017 van kracht. Voorheen bezocht de Inspectie van het Onderwijs elke opleiding van elke school ten minste eens per vier jaar voor het vaststellen van een toezichtarrangement. De inspectie blijft scholen (dus niet afdelingen) zeker eens per vier jaar bezoeken, maar dit kan ook gebeuren vanuit een stelselonderzoek zonder dat daar een oordeel uit voortkomt. De Inspectie doet jaarlijks een risicoanalyse. Dit onderzoek kan aanleiding geven tot uitvoering van een nader onderzoek naar de onderwijskwaliteit.

Opleidingen ontvangen een basisarrangement als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen ontvangen een aangepast arrangement en vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om het onderwijs weer op voldoende niveau te krijgen. De raad van bestuur is hierbij nauw betrokken, ook in het kader van het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen de vereniging.

Een school kan zich opgeven om het predicaat ‘Excellente school’ te ontvangen. Voorwaarde voor dit predicaat is dat scholen die meedoen in dit traject met ‘Goed’ beoordeeld worden door de inspectie.

Daarnaast kunnen scholen zich bij een vierjaarlijks bestuursgericht onderzoek door de inspectie door het bestuur laten voordragen voor een onderzoek gericht op het ontvangen van het oordeel ‘Goed’.

Het volgende overzicht geeft het aantal toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2017:

Toezichtarrangement

Pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Goed

0

0

0

2

0

0

2

Basis

7

26

27

41

35

33

169

Zwak (per 1/8/2017
onvoldende)

0

0

0

0

0

1

1

Zeer Zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal opleidingen

7

26

27

43

35

34

172

Tabel 4: overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2017

Het is goed om te zien dat de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resultaat boekt en dat bijna alle opleidingen van de vereniging volgens de inspectienormen van voldoende kwaliteit zijn. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2017 geldend was.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)