Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans 2018-2022

ACTIVA

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

            

Materiële vaste activa

312.000

 

337.000

 

403.000

 

433.000

 

427.000

 

411.000

Financiële vaste activa

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

VASTE ACTIVA

312.000

 

337.000

 

403.000

 

433.000

 

427.000

 

411.000

            
            

Voorraden

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Vorderingen

17.000

 

17.000

 

17.000

 

17.000

 

17.000

 

17.000

Effecten

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Liquide middelen

5.000

 

87.000

 

83.000

 

37.000

 

38.000

 

38.000

VLOTTENDE ACTIVA

22.000

 

104.000

 

100.000

 

54.000

 

55.000

 

55.000

            

TOTAAL ACTIVA

334.000

 

441.000

 

503.000

 

487.000

 

482.000

 

466.000

            

PASSIVA

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

            

EIGEN VERMOGEN

           

Algemene reserve

118.000

 

121.000

 

123.000

 

121.500

 

118.500

 

115.000

Bestemmingsfonds (privaat)

6.000

 

6.000

 

6.000

 

5.500

 

5.500

 

5.000

 

124.000

 

127.000

 

129.000

 

127.000

 

124.000

 

120.000

            

VOORZIENINGEN

31.000

 

26.000

 

24.500

 

21.000

 

19.500

 

17.500

            

LANGLOPENDE SCHULDEN

112.000

 

212.000

 

248.000

 

267.000

 

266.500

 

255.000

            

KORTLOPENDE SCHULDEN

67.000

 

76.000

 

103.500

 

72.000

 

72.000

 

73.500

            

TOTAAL PASSIVA

334.000

 

441.000

 

505.000

 

487.000

 

482.000

 

466.000

Tabel 9: Balans tot en met 2022 (bedragen x 1.000 euro)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2018-2022 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2018 en 2019 stijgen door het aantrekken van aanvullende financieringen.

Recentelijk zijn de volgende externe financieringen afgesloten:

  • Schatkistlening van € 57,5 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

  • Schatkistlening van € 7,9 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Nuenen;

  • Schatkistlening van € 7,3 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Asten;

  • Lening Europese Investeringsbank van € 60 miljoen.

Momenteel worden er nog gesprekken gevoerd met het ministerie van financiën over een schatkistlening van € 40 miljoen inzake bouwprojecten in de gemeente Roosendaal en een schatkistlening van € 30 miljoen inzake bouwprojecten in de gemeente Helmond.

De investeringen in deze projecten zullen in 2019 en 2020 leiden tot een forse stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)