Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

ICT in het onderwijs

ICT wordt op de verschillende scholen op diverse manieren ingezet in het onderwijs.

Net zoals in schooljaar 2015-2016 is er ook in schooljaar 2016-2017 een uitgebreide inventarisatie gedaan om zicht te hebben op de vraag hoe ver de verschillende scholen hiermee zijn. De inventarisatie bestond uit een digitale enquête en gesprekken met de betrokkenen op de scholen. Deze inventarisatie is in het laatste kwartaal van 2017 afgerond en wordt in principe jaarlijks herhaald. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘Vier in balans-model’ van Kennisnet met de vier randvoorwaarden: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur.

Het Vier in balans-model met de vier randvoorwaarden

Uit de inventarisatie blijkt dat de trend doorzet dat steeds meer scholen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie kiezen voor ICT-middelen om daarmee persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken. Deze ambitie vraagt om adequate ICT-faciliteiten, zoals een goede ICT-infrastructuur en kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal.

Begin 2017 is er een bijeenkomst ‘Van visie op onderwijs naar visie op ICT’ georganiseerd vanuit het bureau. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst konden scholen aan de hand van kaarten (gebaseerd op de ICT-puzzel van Kennisnet) aan de slag gaan met het ontwikkelen van hun visie. Daarbij was het (huidige) schoolplan leidend en werden aspecten uit Koers 2023 en het nieuwe inspectiekader meegenomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)