Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan naar het vmbo. In schooljaar 2016-2017 zijn onze vmbo-scholen gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo met tien beroepsgerichte examenprogramma’s.

Onderwijstijd

Scholen beslissen zelf over de invulling van de onderwijstijd.

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vmbo-b, vmbo(g)t en havo in 2016/2017 boven het landelijke gemiddelde. Vmbo-k en vwo scoren licht onder het landelijke gemiddelde.

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. In 2015-2016 vielen 22.948 jongeren uit. In 2002 waren dit er nog 71.000.

Vavo-leerlingen

Op 1 oktober 2017 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 293, waarvan 201 reguliere vavo-leerlingen en 92 teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

ICT in het onderwijs

ICT wordt op de verschillende scholen op diverse manieren ingezet in het onderwijs.

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Steeds meer scholen kiezen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie voor ICT-middelen. Niet alleen aanvullend op boeken, maar ook vervangend. Dit maakt persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk.

OMO ICTOdag

Na een brainstormsessie met een grote groep docenten en ICT-coördinatoren is besloten een aantal veranderingen door te voeren in de opzet van de jaarlijkse OMO ICTOdag.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)