Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kennis delen

De in 2012 geformuleerde ambitie ten aanzien van kennisdelen is nog onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld. De interesse om kennis te delen is evident en er zijn de afgelopen jaren diverse netwerken en leergemeenschappen ontstaan. De academische opleidingsscholen vormen een kansrijke omgeving voor samen werken en leren.

Er zijn zeker ook nog stappen te zetten. Naast de tot nu toe gehanteerde aanpak van ‘verleiden en masseren’, met als onveranderd (nog altijd valide) uitgangspunt de intrinsieke motivatie van de docenten bij het delen en samen ontwikkelen van kennis, is er meer nodig om de ambities zoals geformuleerd in Koers 2023 te realiseren. Ook ontstaat de vraag hoe de bij docenten beschikbare kennis en/of samen ontwikkelde kennis het beste ontsloten kan worden voor andere docenten. Uit onderzoek en eigen ervaringen blijkt dat vormen van georganiseerd samenwerken en leren in bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen een positieve invloed lijken te hebben op kennisdelen. Buiten deze gestructureerde vormen verloopt het ontsluiten van kennis nog moeizaam.

In 2017 is besloten om voor de komende jaren de verdere ontwikkeling van netwerken en initiatieven tot kennisdeling te blijven stimuleren en praktisch te ondersteunen waar gewenst, onder andere door het beschikbaar stellen van overlegruimtes en een jaarbudget voor onkosten. Collegiaal leren en werkplekleren worden blijvend gestimuleerd via onder meer de academische opleidingsscholen en Meesterlijke Ontmoetingen. Verder gaan alle scholen zelf actief op zoek naar manieren om ruimte en tijd voor met en van elkaar leren in te passen in het dagelijks werk en de organisatie van het onderwijs. De ervaringen over wat wel en niet werkt hierbij worden verzameld en periodiek onderling gedeeld. En tot slot worden scholen uitgenodigd om ambassadeur te worden voor het verenigingsbreed ontsluiten van kennis rondom een vak of thema, met waar van toepassing verbinding met landelijke netwerken. Zij worden hierbij ondersteund door diverse verenigingsbrede initiatieven, waaronder een te ontwikkelen app voor het eenvoudig en 24/7 ontsluiten van kennis.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)