Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Benutten van diversiteit

Diversiteit binnen de vereniging

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Diversiteit bevordert de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Inclusie zorgt voor de manier waarop met deze mix wordt omgaan. De personeelsleden op de scholen hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Diversiteit gaat binnen de vereniging niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, migratieachtergrond en geaardheid.

Ontwikkelingen 2017

  • In maart bezocht een groep middenmanagers een bijeenkomst met als thema diversiteit en leiderschap.

  • Als ondertekenaar van het charter ‘Talent naar de Top’ neemt de vereniging voor het tweede jaar deel aan het cross-mentoring programma. Via dit intersectorale programma worden leiders uit de top gekoppeld aan vrouwen uit de subtop.

  • Er ontstonden mooie initiatieven op de scholen zoals bijvoorbeeld de oprichting van een academisch genootschap waar jonge meiden bewust bezig zijn met hun ambitie.

  • Medewerkers van verschillende scholen zijn betrokken bij de voorbereidingen voor een grote bijeenkomst in 2018 over ‘inclusie’. Dit programma richt zich op diversiteit en inclusie in brede zin.   

  • Via schoolplannen, interne nieuwsbrieven, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht van de medewerkers gebracht.

Resultaten 2017

Nieuwe benoemingen in de raad van toezicht hebben geleid tot een verlaging van het percentage vrouwen (25%) in de raad van toezicht. De uitvoering van het m/v diversiteitsbeleid voor de vereniging ligt voor de top op koers met 41,1% vrouwen (40,3% in 2016). En laat tevens groei zien van 35,7% vrouwen in 2016 naar 37,5% vrouwen in 2017 in de subtop.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)