Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 7) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in drie basisbegrippen beschreven: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Het document is in 2013 opgesteld met de wens dat onze identiteit terug is te zien in gedragingen van zowel docenten als leerlingen. Identiteit, of anders gezegd: waardengedreven onderwijs, stijgt uit boven een strategisch beleidsdocument, en ook boven de urentabel van het vak levensbeschouwing. Zingeving in de vorm van waardengedreven onderwijs is merkbaar in de inhoud van een les, de houding van de docent ten opzichte van de leerling, het pedagogisch klimaat, de organisatie van de school, het personeelsbeleid en de ouderparticipatie.

Waardengedreven onderwijs draagt bij aan de persoonsvorming en de sociale en de maatschappelijke vorming van leerlingen. De docenten levensbeschouwing staan hierin niet alleen; dit is een taak van de hele school samen. Sinds begin 2016 zoekt de werkgroep identiteit, bestaande uit een zestal rectoren en de bestuursvoorzitter, in nauw overleg met collega’s uit de scholen naar manieren om schoolbreed invulling te geven aan waardengedreven onderwijs.

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de leerateliers (zie academische opleidingsscholen) een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit. De deelnemers aan leeratelier Noord-Oost ontwikkelden tijdens schooljaar 2016-2017 een voorstel om in dialoogvorm vakoverstijgend morele vraagstukken ter sprake te brengen aan de hand van burgerschapskunde. In dat voorstel wordt een moreel/ethisch dilemma in de vorm van een estafette besproken binnen de school, en van vak op vak doorgegeven. Besloten is om dit voorstel in 2018 verder uit te werken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)