Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Koers 2023

In januari 2017 is Koers 2023 gepresenteerd. Koers 2023 is de opvolger van Koers 2016 en tot stand gekomen vanuit een brede dialoog met collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders.

Bestuurlijke cycli

De bestuurlijke cycli zijn in samenhang met elkaar beschreven. De drie cycli vormen de borging van onze professionele kwaliteitscultuur en laten zien op welke wijze en op welke momenten het gesprek hierover gevoerd wordt.

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in drie basisbegrippen beschreven: goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Benutten van diversiteit

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Kennis delen

De in 2012 geformuleerde ambitie ten aanzien van kennisdelen is nog onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld.

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is een netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen.

OMO2

OMO2 is een netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging. Binnen dit netwerk wisselen zo’n 200 leidinggevenden kennis en ervaringen uit met als doel: leren van en met elkaar.

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen hebben tot doel kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen.

Script!

Koers 2023 besteedt aandacht aan leren van en met elkaar, waarvoor kennisdeling onmisbaar is. Dat geldt ook voor het delen van praktijkonderzoek.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)