Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Managementstatuut

Alle scholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs maken deel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vormt het bevoegd gezag. De scholen vormen geen zelfstandige juridische entiteiten. Via het managementstatuut wordt een groot aantal taken en bevoegdheden van de raad van bestuur gemandateerd aan de rector/algemeen directeur.

Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rectoren/algemeen directeuren. In 2017 is het managementstatuut herzien. Het nieuwe managementstatuut heeft een andere opbouw en onderwerpen als inkoop en privacy zijn (nadrukkelijker) opgenomen.

Het nieuwe managementstatuut krijgt een vertaling naar de scholen in een nieuw model schoolmanagementstatuut. De verwachting is dat de modellen schoolmanagementstatuut in het voorjaar van 2018 gereed zijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)