Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf bevat de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2017.

Omvang personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in 2017 bedraagt 6.849 personeelsleden (circa 5.523 fte, peilmoment december 2017). De respectievelijke in- en uitstroom bedraagt in totaal 922 en 841 personen. Dat betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uit dienst is gegaan gedurende het kalenderjaar en de personeelsleden die een uitbreiding of inkorting van de betrekkingsomvang hebben gehad.

Grafiek 2: Omvang personeelsbestand

Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden, over alle personeelscategorieën in 2017 werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs, ziet er als volgt uit:

Grafiek 3: Leeftijdsverdeling personeelsbestand

Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk) en verhouding vrouw-man is als volgt:

Grafiek 4: Onderverdeling personeelsbestand

Verdeling functiecategorieën

De totale omvang van 5.523 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld:

Grafiek 5: Verdeling personeel naar functiecategorieën

Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, LIO’s en stagiaires, ouderschapsverlof

Het aantal deelnemers aan de regeling Duurzame Inzetbaarheid, de 63+-regeling en deelnemers met overgangsrecht OMO Seniorenregeling, overgangsrecht Besluit Arbeidsparticipatie Onderwijs (BAPO), deelnemers aan de regeling betaald ouderschapsverlof en het aantal LIO’ers/stagiaires in 2017 bedraagt:

Grafiek 6: Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, LIO’s en stagiaires, ouderschapsverlof

In bijlage 4 wordt uitgebreider ingegaan op de samenstelling van het personeelsbestand, ook in meerjarenperspectief.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)