Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces. De aanpak van re-integratie bij de vereniging gaat uit van goed onderwijs en goed werkgeverschap. Als uitgangspunten gelden het toepassen van de kracht van één werkgever en het benutten van de regionale samenwerking met ruimte voor maatwerk binnen de geldende kaders en regelgeving.

Mensen werken langer door. Het is belangrijk om duurzaam vitaal en gezond te kunnen werken. Demografische ontwikkelingen, zoals dalende leerlingaantallen, zorgen voor de bewustwording om medewerkers werkzekerheid te bieden. Samenwerking in regionale arbeidsmarkten en het uitwerken van strategische personeelsplanning dragen hieraan bij. De vereniging motiveert haar medewerkers maximaal inzetbaar te zijn en te blijven.

De vereniging stuurt bij re-integratie aan op herplaatsing en scholing van medewerkers. Re-integratie begeleiding vindt in principe plaats op schoolniveau. In 2017 is aan een groep uitkeringsgerechtigden tijdelijk extra re-integratiebegeleiding geboden. Dit is gedaan door de inzet van een interne re-integratiedeskundige en door intensieve re-integratie begeleiding via een extern bureau. Ook is hierbij gebruik gemaakt van de faciliteiten van ons loopbaancentrum ProMotion. Ervaringen en inzichten uit deze trajecten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van plannen hoe re-integratie verder positief te beïnvloeden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)