Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Professionalisering

In de CAO OMO zijn de uitgangspunten voor ons professionaliseringsbeleid beschreven:

  • Er is sprake van doorlopende professionalisering.

  • Professionalisering is betekenisvol, wat betekent dat het uiteindelijk moet bijdragen aan het leren van de leerlingen.

  • Professionalisering is in goede balans verbonden met het persoonlijk ontwikkelingsplan, met de doelstellingen vanuit het schoolplan, de sectie en/of het team.

  • Professionalisering is maatwerk en activiteiten sluiten aan bij de levensfase, functieniveau en leerstijl van de medewerker.

  • Professionalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning van medewerker en werkgever.

  • De school wordt gezien als een ‘lerende’ organisatie waarin de verbinding tussen theorie en praktijk ‘vice versa’ gelegd wordt. Er wordt aangesloten bij de infrastructuur van academische opleidingsscholen.

  • Professionalisering is geen aparte taak maar behoort tot de reguliere werkzaamheden van iedere medewerker.

Aan iedere medewerker worden, conform de CAO OMO, faciliteiten geboden voor professionalisering in de vorm van een persoonlijk budget, tijd voor deskundigheidsbevordering, professionaliseringsvergoeding en professionaliseringsverlof. Tevens wordt volop gebruik gemaakt van beschikbare beurzen en subsidies zoals de lerarenbeurs, de promotiebeurs, het lerarenontwikkelfonds en subsidies voor opscholings- en bijscholingstrajecten voor het vmbo. Totaal werd in 2017 ruim 6 miljoen euro besteed aan professionalisering (exclusief inzet van subsidies/beurzen, de inzet van deskundigheidsbevordering en professionaliseringsverlof).

Te zien is dat professionalisering steeds meer doorloopt binnen de academische opleidings-scholen vanuit de initiële opleiding. Gekozen wordt voor vormen van professionalisering die hand in hand gaan met onderwijsontwikkeling en onderzoek. Zo leren en werken docenten in professionele leergemeenschappen, docent-ontwikkelteams en via Lesson Study.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)