Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Strategische personeelsplanning

Meerjaren strategische personeelsplanning vindt nu vooral plaats per school op hoofdlijnen langs de lijn van de begroting. Er is behoefte aan een meerjaren strategisch personeelsplan op verenigingsniveau als basis voor het gesprek tussen scholen en in de regio. Dit plan kan tevens als input gebruikt worden voor het lokaal cao overleg. In 2017 is een werkgroep gestart met het uitwerken van kaders en een aanpak voor strategische personeelsplanning op verenigings- en schoolniveau. Er zijn gegevens verzameld die de basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van een instrument dat op verschillende niveaus gebruikt kan worden.

In 2016 is een start gemaakt met intensievere samenwerking tussen scholen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt. Na een succesvolle pilot ‘samenwerking regionale arbeidsmarkt Eindhoven-de Kempen’ is deze samenwerking in 2017 in alle regio’s opgestart. De regionale samenwerking heeft tot doel binnen een regio actief te werken aan het bevorderen van uitwisseling van personeel door scholen in deze regio’s. Hiervoor delen scholen samen de wensen en mogelijkheden van interne kandidaten en vacatures met elkaar. Betrokkenen (bijvoorbeeld P&O-ers, leidinggevenden, rectoren) van deze groep scholen komen tussen februari en oktober periodiek bij elkaar. Zij bespreken mogelijkheden van interne kandidaten en matchen deze met vacatures voor het komende schooljaar en de jaren hierop volgend. Vertrekpunten zijn:

  • uitgaan van kansen benutten

  • goed werkgeverschap

  • van elkaar leren.

Deze regionale samenwerking is succesvol gebleken en heeft tot een flink aantal matches geleid. De resultaten zijn geëvalueerd en de bevindingen kunnen de regio’s in het vervolg inzetten. De focus wordt daarbij steeds meer op de lange termijn gericht, gebruik makend van strategische personeelsplanning.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)