Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Strategisch HRM

Strategisch Human Resource Management (SHRM) is een doorontwikkeling van het personeelsbeleid dat al in de scholen gevoerd wordt, passend bij de ambities van de school.

Strategische personeelsplanning

Meerjaren strategische personeelsplanning vindt nu vooral plaats per school op hoofdlijnen langs de lijn van de begroting.

Professionalisering

In de CAO OMO zijn de uitgangspunten voor ons professionaliseringsbeleid beschreven:

Academische Opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend netwerk van scholen en opleidingen. Samen leiden zij aankomende leraren op. OMO is hoofdaanvrager van vijf AOS’en.

ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Scholingstrajecten

In 2017 hebben zowel de managementconsulenten personeel als ProMotion van bureau OMO diverse scholingstrajecten, trainingen en workshops verzorgd op de scholen, voor leidinggevenden en medewerkers.

Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

CAO OMO

Helaas is het ook in 2017 niet gelukt om tot overeenstemming te komen over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2014-2015.

Lerarenregister

In 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’.

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf bevat de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2017.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)