Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent een code voor goed bestuur, opgesteld door de VO-raad. Deze in 2015 vernieuwde ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ bevat zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Daarnaast moet de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten openbaar gemaakt worden. Naast de lidmaatschapseisen kent de code 47 richtlijnen voor goed onderwijsbestuur, waarvoor het ‘pas toe of leg uit’- principe geldt.

Het beleid en werkwijze van de vereniging is gericht op goed onderwijs. Goed onderwijsbestuur is een voorwaarde voor goed onderwijs. De vereniging werkt en handelt conform de geest van de Code Goed onderwijsbestuur VO, zo blijkt ook uit het strategisch beleidsdocument Koers 2023. In het licht van de code heeft de vereniging in 2017 een integriteitscode vastgesteld. Met deze integriteitscode geeft de vereniging een eigen invulling aan een van de lidmaatschapseisen van de Code goed onderwijsbestuur VO. Er is bewust niet gekozen voor een standaardreglement, maar voor een eigen waardengedreven code, passend bij de identiteit van de vereniging. Daarnaast worden de reglementen van de vereniging geactualiseerd, waarbij de uitgangspunten van de Code goed onderwijsbestuur VO worden meegenomen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de lidmaatschapseisen met daarbij een verwijzing naar het onderdeel in het jaarverslag.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)