Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Analyse van het resultaat 2017

Het resultaat bedraagt 7,3 miljoen euro negatief en is daarmee 0,2 miljoen euro positiever dan begroot. In onderstaande tabel is per entiteit het verschil tussen het resultaat en de begroting zichtbaar gemaakt.

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedraagt € 3,2 miljoen positief en wijkt daarmee € 11,2 miljoen positief af van de begroting.

Verenigingstaken

Het exploitatieresultaat van de verenigingstaken over 2017 is 2,4 miljoen euro.

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2017 is 0,3 miljoen euro negatief.

Bureau OMO

Het bureau heeft over 2017 een negatief resultaat gerealiseerd van 53.000 euro.

Gelieerde stichtingen en doordecentralisatiebedrijven

De stand van zaken van de doordecentralisatiecontracten wordt bewaakt door middel van een financieel rekenmodel. Het belangrijkste basisprincipe is dat de contracten geen verdienmodel zijn.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2017.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)