Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging kijkt terug op een jaar waarin veel gebeurd is. We hebben de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan afgesloten en we gaan op volle kracht vooruit met onze nieuwe Koers 2023. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet.

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt Ons Middelbaar Onderwijs gebruik van de werkkostenregeling.

OMO ICT-beleid

Speerpunten van het OMO ICT-beleid in 2014-2018 zijn:

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2017 stond in het teken van uitbreiding van de OMO Cloud en het opzetten van een solide draaiboek om de overige OMO-scholen aan te sluiten.

Managementinformatie

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke managementinformatiesystemen die apart goed werken, maar waar in de samenvoeging van financiële, personele en leerlingeninformatie relatief veel handmatige handelingen zitten.

Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Interne beheersing en toezicht

In 2017 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)