Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Inkoopprojecten

Medio december 2017 is de aanbesteding leerlingenadministratiesysteem voorlopig gegund aan Magister. De overeenkomst gaat in op 5 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. Met ingang van 1 januari 2021 ontstaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. De periode van 5 januari 2018 tot 1 augustus 2018 wordt gebruikt voor optimalisatie van het systeem.

In 2017 is de aanbesteding schoonmaak voor Fioretti College, Sint Odulphuslyceum, Rythovius College en IVO Deurne gegund. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, met twee keer de optie om met een jaar te verlengen.

Begin november is de aanbesteding afdrukapparatuur voorlopig gegund aan Canon. Concurrent Ricoh heeft hiertegen een kort geding aangespannen, maar is op 29 december op alle punten in het ongelijk gesteld. Daardoor kon begin januari 2018 alsnog definitief gegund worden aan Canon. De implementatie van dit contract loopt door tot medio 2018. De overeenkomst geldt voor vijf jaar met twee keer de optie om enkelzijdig te verlengen. 

In oktober is de aanbesteding accountantsdiensten definitief gegund aan Deloitte. De dienstverlening omvat de controle van de jaarrekening, de bekostigingscontrole en de controle van de maatwerkbekostiging nieuwkomers. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie financiële cycli en kan vervolgens vier keer met een jaar verlengd worden.

Op 1 maart 2017 een raamovereenkomst voor de levering van zonnepanelen gesloten met drie leveranciers: Autaco, Perpetum en Yellow Step (KiesZon). Het vervolgtraject bestaat uit het per school opvragen van een offerte bij een van deze drie leveranciers. Per school wordt er een contract gesloten met de voor die school economisch meest voordelige inschrijving. De uitvoering hiervan loopt nog.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)