Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - OVERIGE LASTEN

Overige lasten

2017

begroting
2017

2016

    

Administratie- en beheerslasten

13.808

14.568

13.868

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

23.552

23.288

24.073

Dotatie overige voorzieningen

-

-

-

Overige

14.467

13.285

14.474

    
 

51.827

51.141

52.415

(bedragen x 1.000 euro)

Administratie- en beheerslasten

De administratie- en beheerslasten zijn 0,8 miljoen euro lager dan begroot. Aan de ene kant zijn de advieskosten hoger (0,3 miljoen euro), maar daar tegen over staan lagere kopieerkosten (0,6 miljoen euro), lagere telefoonkosten (0,1 miljoen euro) en lagere contributiekosten (0,2 miljoen euro) en lagere papier-, drukwerk- en portokosten (0,2 miljoen euro).

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De hoger dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (0,3 miljoen euro) worden grotendeels veroorzaakt door hogere kosten voor de huur en aanschaf van boeken.

Overige

De kosten van educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn 1,2 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)