Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen materiële vaste activa

2017

begroting
2017

2016

    

Afschrijvingen

20.123

21.524

19.364

Bijzondere waardevermindering gebouwen

-

-

2.190

Terugname bijzondere waardevermindering gebouwen

8.388-

-

244-

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

379

567

2.515

    
 

12.114

22.091

23.825

(bedragen x 1.000 euro)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen 20,1 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen 1,4 miljoen euro lager (6,5%).

Onder de post afschrijvingen is onder meer de terugname van bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de doordecentralisatiecontracten van de gemeenten Valkenswaard, Cuijk, Asten, Nuenen en Etten Leur opgenomen.

Vanwege de ingebruikname van nieuwbouw in 2017 is er voor 0,2 miljoen euro aan boekverlies genomen op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen van verkochte of gesloopte oude panden. Daarnaast is een boekverlies van 0,2 miljoen euro genomen op de verkoop van boeken, vanwege het uitbesteden van een eigen boekenfonds aan een boekenleverancier.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)