Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - RIJKSBIJDRAGEN

Rijksbijdragen

2017

 

begroting 2017

 

2016

      

Rijksbijdrage OCW

464.497

 

455.110

 

460.093

      

Geoormerkte OCW-subsidies

804

 

541

 

338

Niet geoormerkte OCW-subsidies

26.744

 

24.787

 

23.005

Overige subsidies OCW

27.548

 

25.328

 

23.343

      

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

13.443

 

7.205

 

9.749

      
 

505.488

 

487.643

 

493.185

(bedragen x 1.000 euro)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 464,5 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 90,7% uit van de totale baten in 2017 en is 9,4 miljoen euro (2,1%) hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door gewijzigde leerlingenaantallen, indexaties en de bijdrage voor het cao-akkoord. Deze aanvullende bijdrage was niet begroot.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies

De geoormerkte subsidies OCW zijn 0,3 miljoen euro hoger dan begroot. De subsidie korte opleidingstrajecten vmbo-leraren was niet begroot.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

De niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn 2,0 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidies lerarenbeurs, tegemoetkoming kosten opleidingsscholen en bekostiging nieuwkomers respectievelijk 0,4 miljoen euro, 1,0 miljoen euro en 0,4 miljoen euro te laag zijn begroot. De ontvangen subsidie doorstroomprogramma vmbo-havo vmbo-mbo van 0,2 miljoen euro was niet begroot.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband

De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn 6,2 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door het hogere LWOO/PrO budget dat vanuit de samenwerkingsverbanden wordt verstrekt en deels door onvoorziene extra gelden voor zware ondersteuning. Ten opzichte van 2016 is er een toename van 3,7 miljoen euro. Veel samenwerkingsverbanden zijn in 2016 terughoudend geweest met toezeggingen en verdeling van de middelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)