Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

Vordering OCW

Eind 2017 heeft de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 29,8 miljoen euro (eind 2016: 28,6 miljoen euro). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Economisch claimrecht

Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen 0,9 miljoen euro te investeren. Als tegenprestatie is OMO van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten

Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa 174,1 miljoen euro. Ultimo 2017 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes 23,9 miljoen euro. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

Restant
contractwaarde

Schoolboeken

12.542

Schoonmaak

5.750

Energie

2.250

Telefonie

233

Meubilair

1.869

Software

525

Afdrukapparatuur

500

Accountantsdiensten

187

  
 

23.856

(bedragen x 1.000 euro)

Bouwprojecten

Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2017 voor een bedrag van circa 5,1 miljoen euro aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

Gemeente

Verplichting

    

OMO SG Helmond

Vakcollege Helmond

Helmond

2.301.000

Eckartcollege

Vervangende nieuwbouw PC Nuenen

Nuenen

2.228.000

Varendonck College

Nieuwbouw Asten

Asten

590.000

    
   

5.119.000

Leasecontracten

Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2017 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) 356.000 euro. Ultimo 2017 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa 0,7 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)