Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden

31 december 2017

31 december 2016

     

Kredietinstellingen

 

1.875

 

1.875

Crediteuren

 

9.507

 

8.823

OCW

 

-

 

-

     

Loonheffing

17.725

 

17.867

 

Omzetbelasting

155

 

184

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

17.880

 

18.051

     

Schulden terzake van pensioenen

 

5.075

 

4.317

     

Overige kortlopende schulden

 

5.821

 

5.067

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

2.137

 

2.676

 

Subsidies OCW geoormerkt

947

 

543

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

2.734

 

13.850

 

Vooruitontv. bedragen

6.291

 

6.289

 

Vakantiegeld- en dagen

13.176

 

13.174

 

Eindeschooljaarsuitkering

313

 

301

 

Bindingstoelage

1.404

 

1.402

 

Overige

24

 

11

 

Overlopende passiva

 

27.026

 

38.246

     
  

67.184

 

76.379

(bedragen x 1.000 euro)

Kredietinstellingen

Eind 2017 is 1,9 miljoen euro als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen.

OCW

Ultimo 2017 zijn alle geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule geheel besteed. Voor een verdere toelichting op de aflopende geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-A, verderop in dit verslag.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2017 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2018 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2018 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2017 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van 0,4 miljoen euro betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2017 zijn toegekend. Daarnaast is onder deze post een bedrag van 1,7 miljoen euro opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2018 zijn toegekend.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW zonder verrekeningsclausule. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1, verderop in dit verslag.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)