Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden

Boekwaarde
1 januari 2017

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2017

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

        

BNG Bank 2,99%

40.781

-

1.875

1.875

38.906

7.500

31.406

Kredietinstellingen

40.781

-

1.875

1.875

38.906

7.500

31.406

        

Doordecentralisatiegelden

46.148

34.727

7.909

-

72.966

5.871

67.095

        
 

86.929

34.727

9.784

1.875

111.872

13.371

98.501

(bedragen x 1.000 euro)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn in 2015 een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van 45,0 miljoen euro tegen een rentepercentage van 2,99%.

Leningnummer

Hoofdsom

Hypotheekrecht/pandrecht

   

40.109.542

7.600

Markesingel 2, Helmond

40.109.543

7.400

Olympiaweg 8a, Waalwijk

40.109.544

7.200

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

40.109.545

6.200

Muntelaar 4, Veghel

40.109.546

6.300

Titus Brandsmalaan 1, Vught

40.109.547

10.300

Merendreef 1, Valkenswaard

 

45.000

 

(bedragen x 1.000 euro)

De looptijd is 14 jaar vanaf 1 oktober 2015. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt 1,9 miljoen euro.

In 2017 zijn daarnaast aanvullende financieringen afgesloten ten behoeve van toekomstige bouwprojecten. Het gaat om een totaalbedrag van 132,7 miljoen euro. Deze bedragen zullen de komende jaren worden getrokken, waarna de aflossings- en renteverplichtingen gaan lopen.

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)