Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Saldo
1 januari
2017

Dotaties

Ontrek-
kingen

Saldo
31 december 2017

Kortlopend
deel
< 1 jaar

Langlopend
deel
> 1 jaar

       

Jubilea

5.022

490

519

4.993

549

4.444

Personeelsvoorzieningen

5.022

490

519

4.993

549

4.444

       

Groot onderhoud

27.039

3.180

4.411

25.808

9.745

16.063

Overige voorzieningen

27.039

3.180

4.411

25.808

9.745

16.063

       
 

32.061

3.670

4.930

30.801

10.294

20.507

(bedragen x 1.000 euro)

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van 900 euro op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2017 5,0 miljoen euro.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)