Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari 2017

Resultaat

Saldo
21 december 2017

    

Algemene reserve

   

Algemene reserve

124.726

6.902-

117.824

Totaal algemene reserve

124.726

6.902-

117.824

    

Bestemmingsfonds (privaat)

   

Bestemmingsfonds private gelden

6.653

353-

6.300

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

6.653

353-

6.300

    
 

131.379

7.255-

124.124

(bedragen x 1.000 euro)

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt 7,3 miljoen euro negatief.

Resultaatbestemming 2017

BESTEMMING RESULTAAT

 
  

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 
  

Onttrekking aan de algemene reserve

6.901-

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

362-

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

8

 

7.255-

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (3,4 miljoen euro) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (2,9 miljoen euro).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)